RURTextGapper

Konzolový program pro automatické nahrazování v textu

RURTextGapper je konzolová aplikace pro automatické zpracování textu. Umožňuje vyhledávání a nahrazování slov v textu, buď podle slovníku nebo podle značek v textu. Vstupy jsou ve formě textových souborů, výstup(y) mohou být do souboru a/nebo na konzoli. Veškerá nastavení se provádějí pomocí textového souboru, předaného programu jako parametr.

Program je primárně určen k tomu, aby pomohl učitelům s přípravou cvičení a testů. Jeho ovládání ale není příliš pohodlné - konfigurace se provádí editací textového souboru, samotný program běží na konzoli, nemá grafické rozhraní.

Program vznikl jako zápočtový program pro předmět NPRG041 Programování v C++ (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta).